Nyhetsarkiv

Lyckat Triona Days

5 december 2022

Triona Days har återigen genomförts med deltagare från många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet i Sverige. Efter den feedback vi fått från deltagarna kan vi konstatera att det blev ytterligare ett väldigt givande och lyckat Triona Days! 

Triona Days genomfördes tillsammans med några av våra kunder inom infrastruktur, logistik- och transportområdet, som använder produkterna C-Load, C7 Projects, Fleetcontrol och TRACS Flow.

Temat var verksamhetsnytta och säkerhet. Tillsammans lyssnade vi på spännande och tänkvärda föreläsningar och genomförde användarmöten för våra produkter.

Deltagarna träffade kollegor i branschen, delade erfarenheter och diskuterade produkternas nuvarande och kommande funktionalitet på ett konkret sätt. Deltagarna fick också lära sig mer om några aktuella teman som förhoppningsvis kan bidra till intressanta reflektioner att ta med till den egna verksamheten och framtida utveckling.

 

image4hgad.png


Ord som intressant, inspirerande, givande, lärorikt, samarbete/-verkan och trevligt var några av de ord som lyftes fram av deltagarnas summering ifjol och så även i år. Vi ser redan fram emot nästa års Triona Days!