Nyhetsarkiv

Triona bygger e-tjänst för fritidsfiske åt Luke

12 augusti 2021

Under våren har Triona Oy erhållit ett uppdrag åt Luke - naturresursinstitutet i Finland. Uppdraget går ut på att bygga tjänsten Oma kala (Egen fisk), där fritidsfiskare enkelt lämnar fångstrapporter, använder sig av information  gällande fångsthistorik, gör inköp av fiskekort m.m.

Även forskare och myndigheter använder informationen i tjänsten Egen fisk vid planeringen av hållbart nyttjande av fiskbestånden och som beslutsstöd i olika frågor.

Intresset för e-tjänsten är stort och tjänsten kommer att byggas ut fortlöpande under de närmaste åren där en pilotversion för användning i det finska Skärgårdshavet står först på tur.

Lösningen tas fram med moderna metoder och teknologier inkl. GIS och resulterar i en molnbaserad tjänst i Azure. Tjänsten kan användas via webben men slutanvändarna kommer huvudsakligen att använda mobilapplikationen. Tjänsten utvecklas från start till att fungera även när mobiltäckning saknas, vilket är en förutsättning för fungerande funktionalitet i hela Finland.

Läs mer