Nyhetsarkiv

Årets klimatredovisning klar

19 oktober 2020

Hösten 2019 tog Triona fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Nu är klimatredovisningen för 2019 klar.

Genom klimatredovisningen får vi kontroll över våra utsläpp och möjlighet att sätta in åtgärder där de gör bäst nytta, samt värdefull erfarenhet av klimatredovisning och GHG-protokollet. Sedan fjolåret innan har vi arbetat parallellt med att öka tillförlitligheten i siffrorna och minska utsläppen på de områden där vi har störst möjlighet att påverka.

Bakgrunden till att Triona har valt att klimatredovisa enligt GHG-protokollet är att vi upplever det som vårt ansvar att ha kontroll på de utsläpp vi själva orsakar direkt och indirekt. Som IT-leverantör har vi också en viktig roll i att hjälpa våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete, där de lösningar vi levererar kan utgöra centrala verktyg. Arbetet med att ta fram vår klimatredovisning ger oss värdefull kunskap som vi tar med oss in i arbetet med produkter och lösningar till våra kunder.

Läs mer