Nyhetsarkiv

Oslo Kommun valde SINUS

21 november 2019

Oslo kommun har valt Triona som leverantör av produkterna SINUS photo och SINUS infra, vilka bland annat kommer att användas för uppdatering av den norska nationalla vägdatabasen (NVDB). Avtalet omfattar också fotografering av hela huvudvägnätet (med 360° vägbilder).

SINUS photo baseras på 360° panoramabilder av väg eller järnväg. SINUS photo knyter ihop kartan med olika infrastrukturrelaterade data så att man får en effektiv process för registrering av data till bland annat NVDB. Med panoramabilderna får man ”vägen in till kontoret”. All synlig information blir tillgänglig och därmed kan tillstånd och dokumentation enkelt verifieras och registreras utan behov att ge sig ut i fält.

SINUS infra kan användas både på kontoret och ute i fält och i båda fallen kan kvalitetssäkrade data levereras direkt till till exempel norska NVDB eller TNE utan tidskrävande och kostsamma mellanled. Den mobila lösningen (fältklienten) är anpassad för surfplattor och mobiltelefoner och hanterar alla typer positioneringssystem så att man kan följa de krav som finns för uppdatering av till exempel NVDB.

SINUS kan användas av både infrastrukturägare, som Oslo kommun, Statens vegvesen, Nye veier och de nya norska regionerna samt entreprenörer som är ålagda att uppdatera data till NVDB.

SINUS avtalet med Oslo kommun gäller i två år. Tillsammans med de avtal Triona redan har med Statens vegvesen, andra kommuner och entreprenörer är Triona nu den ledande leverantören av produkter som används tillsammans med NVDB.