Nyhetsarkiv

Lyckad leverans till Clas Ohlson

16 augusti 2018

Inom ramen för Clas Ohlsons förändringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nu tagit den av Triona utvecklade transportdata-plattformen (TDP) i produktion.

Inom ramen för IT- och verksamhetsförändringsprogrammet sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Efficiency, har Triona sedan 2016 ansvarat för utveckling av en transportdata-plattform (TDP) som knyter samman affärssystemet med butiker, leverantörer, lagersystem, transportadministrationssystem och logistikaktörer. TDP har utvecklats under det delprojekt av sCORE som heter HQ, och som i sig är ett av de största IT- och verksamhetsförändringsprojekten som Clas Ohlson drivit. HQ omfattar förutom TDP även utökad användning av Microsoft Dynamics AX, ett nytt lagersystem, ett nytt transportadministrativt system samt en rad förändringar i övriga befintliga system och processer.

TDP driftsattes den 14 maj 2018 och därefter följde utrullning i verksamheten under en period om sex veckor. Nu är alla nya system och processer som hanterar transporter till butiker och inkommande leveranser i full produktion, och Triona har fortsatt en roll i förvaltning och vidareutveckling av TDP.

Åsa Hamberg, programledare i sCORE-programmet säger: ”Vi är fantastiskt glada över den lyckade driftsättningen och utrullningen av HQ. Eftersom TDP är en central och integrerad del av HQ-leveransen har ett gott samarbete mellan Clas Ohlson och Triona varit en nyckel till framgång för hela HQ-projektet. Vi är mycket nöjda med leveransen från Triona och samarbetet med alla kompetenta människor hos Triona.”

Triona är glada och stolta över möjligheten att vara leverantör till Clas Ohlson och ser med tillförsikt fram emot att utveckla affärsrelationen.