Nyhetsarkiv

Azure lyfter Triona

29 maj 2017

Den 1 juni välkomnar vi 10 nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom avdelningarna R&D och QA från LiveArena TV AB.

Medarbetarna har djup kompetens inom Microsoft Azure och övertagandet ger Triona goda förutsättningar att utveckla framtidens molnbaserade IT-lösningar. LiveArena och Triona har samarbetat sedan sommaren 2015 avseende utveckling av en webbportal samt mobila lösningar realiserade med Microsoft Xamarin. I och med övertagandet tar Triona nu även ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av de delar som omfattar de serverbaserade s.k. back-enddelarna i LiveArenas koncept. Övertagandet ger LiveArena ett ökat fokus på försäljning, marknadsföring och konceptutveckling samtidigt som LiveArena uppnår en ökad flexibilitet avseende hantering av resursbehov.