Nyhetsarkiv

Sandåsa Timber väljer Timber by Pinja

11 maj 2022

Sandåsa Timber med tre anläggningar i Sörmland har valt Timber by Pinja, som levereras av Triona, som sitt nya affärssystem.

Sandåsa Timber blir det första sågverket och den största anläggningen hittills i Sverige som väljer Timber by Pinja. Timber by Pinja kommer att ge stöd för Sandåsas verksamhet från timmersortering till försäljning och stödja både sågverken och träförädlingen i Sandåsa. Med det stöd för koncernstrukturer som finns i Timber by Pinja kommer Sandåsa exempelvis att kunna hantera internbeställningar och leveranser mellan enheterna, något som de saknar stöd för idag.  

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm. Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag men anor från 1920-talet. 

Sandåsa Timber har noga utvärderat alternativen för nytt systemstöd på marknaden och efter en gedigen och konstruktiv process under hösten föll valet på Timber by Pinja. 

Vi ser att Triona är den aktör som kan genomföra vår vision av vad ett affärssystem för oss skall innehålla och användas till. Vårt krav har varit ett system som är anpassat för framtiden tillsammans med en modern struktur och organisation, vi ser det även mycket viktigt att kunna skapa bra förutsättningar i den digitaliseringsprocess som nu sker tillsammans med bygghandel och byggindustrin. Det är med stor förväntan vi nu har påbörjat denna resa tillsammans med Triona”, säger Anders Gyllengahm, VD för Sandåsa Timber. 

Nu inleds ett gemensamt införandeprojekt och planen är att den första anläggningen tar systemet i drift under hösten.  

”Vi ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med Sandåsa Timber. Det är ett anrikt företag där tradition och modernt tänkande går hand i hand. Beslutsprocessen har varit väldigt konstruktiv och vi har haft flera givande möten som involverat många av deras kunniga medarbetare”, säger Jens Werner, försäljningschef på Triona. 

Timber by Pinja ger stöd för välgrundade affärsbeslut i alla processteg genom att aktuell status tillsammans med historiska utfall alltid finns sammanställt och uppdaterat i systemet.  

Utvecklingen av systemet har skett och sker i nära samarbete med våra kunder för att anpassa och stödja nya behov som uppkommer.  

Timber by Pinja utvecklas av det finska bolaget Pinja, som Triona inledde ett samarbete med 2017. Timber by Pinja används idag av ett 50-tal sågverk och andra träindustrier i Sverige, Finland och Baltikum. Triona erbjuder den svenska träindustrin en svensk version av systemet inklusive införandestöd, support och kompletterande lösningar som t.ex. C-Load. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både det mindre företaget och stora koncerner med flera enheter.

Läs mer