Nyhetsarkiv

SL väljer Triona Routing Engine - TRE

15 april 2016

SL:s multimodala reseplanerare för Stockholmsområdet byter nu komponent för ruttning av cykel/gång. Framöver kommer Triona Routing Engine (TRE) att användas.

SL:s reseplanerare är uppgraderad av den tyska leverantören HaCon i samarbete med Triona. Genom att använda TRE kommer den del av reseplaneringen som gäller cykel och gång att ske med uppdaterat data från Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB.

Triona stärker därmed ytterligare positionen som framträdande leverantör av ruttningstjänster i Norden, där TRE hjälper trafikanter att välja den bästa vägen för cykel, gång, personbil och tung trafik.