Nyhetsarkiv

Nytt uppdrag för Stockholms stad

29 april 2015

WSP har tillsammans med Triona i inledningen av året erhållit ett uppdrag avseende lagringsmiljö och informationshantering för gatuvyer.

Uppdraget omfattar att implementera en lösning kring Orbit GT för hantering av gatunät.