Nyhetsarkiv

Lantmäteriet använder TNE Editor för att uppdatera skogsbilvägnätet

13 juni 2024

Under 2023 genomförde Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket och Triona ett pilotprojekt för att utvärdera användning av TNE Editor där Lantmäteriet själva uppdaterar skogsbilvägnätet och tillhörande företeelser. Lantmäteriet har nu tecknat ett avtal för användning av TNE Editor.

Lantmäteriet tar flygbilder av ca 30% av Sverige varje år. Dessa analyseras av en produktionsenhet på Lantmäteriet som registrerar data utifrån dessa foton. Historisk har Lantmäteriet skickat underlaget till Trafikverket som i sin tur har uppdaterat NVDB manuellt. Detta har medfört ett betydande arbete hos Trafikverket samtidigt som Lantmäteriet har upplevt långa ledtider.

Nu använder Lantmäteriet TNE Editor för att själva genomföra uppdateringar i NVDB med direktincheckning. Ledtiden från registrering till att data finns i NVDB och publicerade i Lantmäteriets karttjänster har därmed kortats ner från veckor till ett par dagar. Förutom att arbetet effektiviseras så upplever även Lantmäteriets ajourhållare att det är tillfredsställande att själva kunna ansvara för och genomföra ändringarna hela vägen till NVDB. Genom att Lantmäteriet levererar ändringarna med direktincheckning frigörs även värdefull tid från Trafikverkets ajourhållning.

tneeditor.png


Figur 1: Illustration av hur arbetssättet har effektiviserats med hjälp av TNE Editor.

Om TNE:

Transport Network Engine (TNE) är en kraftfull och konfigurerbar plattform som erbjuder lösningar för att hantera väg- och järnvägsdata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, möjliggör redigering av nät och nätrelaterade data på ett enkelt sätt. För Trafikverket och ett flertal svenska kommuner som använder TNE Editor är det ett viktigt verktyg för att hantera och uppdatera dessa data.