Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

SpeedMap – Förnyat förtroende från Vejdirektoratet

Triona har vunnit en upphandling hos Vejdirektoratet i Danmark som omfattar fortsatt underhåll och drift av SpeedMap. SpeedMap är Vejdirektoratets lösning för hantering och visualisering av trafikinformation på det danska vägnätet.

14 december 2015

Trafikverket väljer Transport Network Engine (TNE)

Acando har tilldelats ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Lösningen realiseras med hjälp av produkten Transport Network Engine (TNE) och Novapoint DCM, Vianovas klient för ajourhållning av trafiknät.

4 december 2015

Learning Fleet – Triona optimerar fordonstransporter

Triona har utvecklat funktioner för återanvändning av data från fordon för att effektivisera transporter. Genom att samla in data från fordonsflottor kan andra fordons körsätt och rutter optimeras.

30 november 2015

Ny medarbetare

Vi hälsar David Nolåkers välkommen till Triona!

23 november 2015

Ökad effektivitet med TNE 3.0

I mitten av november publicerades för första gången i produktion ett nytt dataset för ruttberäkningar med hjälp av version 3.0 av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE).

23 november 2015

TRACS Rundvirke ger Norrskog överblick

Norrskog kommer i framtiden att se sina virkesvolymer på väg från skog till industri. Med TRACS Rundvirke kan de via karta få en snabb överblick av var all deras skogs- och väglager finns och hur mycket som finns kvar att leverera till deras olika kunder vid industrin.

9 november 2015

Rune Dragsnes ny daglig leder i Triona AS

Rune Dragsnes tar över som daglig leder i Triona AS efter Espen Moseng som flyttar från Trondheim och därför slutar på Triona.

2 november 2015

Snart kan tunnlar prata med din bil

I Norge deltar Triona i utvecklingen av s.k. ITS-stationer till Statens vegvesen

29 oktober 2015

Omlastningspunkter för järnvägstransporter

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

19 oktober 2015

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

19 oktober 2015

Statens vegvesen får de bästa rutterna

Statens Vegvesen i Norge använder Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE - för att tillhandahålla ruttplanering för bil och tung trafik såväl som för cykel och gång.

25 september 2015

Ny medarbetare

Vi hälsar Johan Pettersson välkommen till Triona!

14 september 2015

Se filmen om arbetet bakom vår insats i Skid-VM

Falun2015 skulle bli ett Skid-VM "beyond all expectations”.

31 augusti 2015

Nya medarbetare

Vi hälsar Jerker Andersson och Mirjami OIsson välkomna till Triona!

10 augusti 2015

NCC tar TRACS Flow i drift

I juni tog man inom NCC Roads verksamhetsområde "Ballast" Trionas ordersystem TRACS Flow i skarp drift.

10 augusti 2015

Lasset växer vidare

Under våren har bl a Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber och Valbo Trä anslutit sig till Lasset

15 juni 2015

Guldpartner till Microsoft

Triona förnyar och utökar sitt guldpartnerskap med Microsoft.

10 juni 2015

Nytt uppdrag från ABB Power System

Triona har fått ett nytt uppdrag från ABB Power System.

1 juni 2015

Kystverket väljer Triona

Kystverket i Norge har tecknat ett avtal med Triona om modellering av sina farleder.

31 maj 2015

Nytt verksamhetssystem till Bergvik Skog

Triona har fått uppdraget att utveckla ett nytt IT-system till Bergvik Skog Plantor AB.

25 maj 2015

Kartbaserad trafikinformation för Statens vegvesen

Triona har tillsammans med Acando erhållit ett ramavtal med Statens vegvesen.

18 maj 2015

Ramavtal med Lantmäteriet

Triona tecknade i inledningen av året ramavtal med Lantmäteriet avseende GIS och geodata.

11 maj 2015

Statens vegvesen väljer Trionas appar

Statens vegvesen har tecknat ett avtal med Triona avseende nyttjanderätt för apparna Vegviser/Vegfoto.

4 maj 2015

Nytt uppdrag för Stockholms stad

WSP har tillsammans med Triona i inledningen av året erhållit ett uppdrag avseende lagringsmiljö och informationshantering för gatuvyer.

29 april 2015

Kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 21 maj 2015, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

21 april 2015

Ny medarbetare

Från den 1 april är Olle Bergman anställd som seniorkonsult på Triona. Olles expertis blir en tillgång för Trionas djupa verksamhetskompetens t.ex. inom området vägdata.

8 april 2015

Triona ökar ägandet i Fleetech

Triona ökar ägandet i Fleetech från 30 till 33% genom att Triona köper en del av Jens Werners (anställd av Triona) aktier.

7 april 2015

Transportinfrastrukturdagar hos Triona den 26-27 februari 2015.

4 mars 2015

VM-Festen med Triona

Efter ett nästan tre år långt engagemang för Triona är nu Skid-VM över. Vi kan sammanfatta Trionas deltagande och vår leverans av appen etc. som mycket framgångsrikt.

2 mars 2015

Trionas Skid-VM app tillgänglig för nedladdning

Nu kan den officiella Skid-VM appen "Falun2015 Live Results" laddas ner i App Store för iOS och i Google play för Android. Den kan även nås via en mobil webb-sida med exakt lika funktionalitet.

9 februari 2015

TNE Nxt testas av kund

I slutet av december levererades den första versionen av nästa generations plattform för hantering av transportnät till Skogens datacentral (SDC) för test.

8 januari 2015

Skogdatas nya partner inom GIS

Skogdata har tecknat avtal med Triona avseende tillhandahållande av vägdata, avstånd- och ruttberäkning samt applikations- och serverdrift inom GIS området.

7 januari 2015

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.