Nyhetsarkiv

Statens vegvesen får de bästa rutterna

25 september 2015

Statens Vegvesen i Norge använder Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE - för att tillhandahålla ruttplanering för bil och tung trafik såväl som för cykel och gång.

Med uppdaterat data från norska vägdatabasen NVDB beräknar TRE de bästa rutterna utifrån valt fordon. Via initiativet öppna data i Norge tillhandahåller Statens Vegvesen sin ruttplaneringstjänst med TRE för normal biltrafik fritt för marknaden.