Nyhetsarkiv

Triona förvärvar Safe Control Infra AS

31 januari 2018

Triona förvärvar Safe Control Infra AS och produkterna SINUS infra och Vegbilder. Produkterna används i dag vid registrering och underhåll av infrastrukturrelaterade data. Som en del av övertagandet ingår också en produktionsverksamhet som arbetar med insamling och bearbetning av vägbilder. Förvärvet är i linje med Trionas strategi att erbjuda innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

”Genom att Triona förvärvar Safe Control Infra, får vi en bra ägare och en stor och relevant kompetens i ryggen. Detta säkerställer utvecklingen av våra produkter och tjänster och stärker vår möjlighet att bli en prioriterad leverantör avseende lösningar för infrastrukturrelaterade data och 360° vägbilder. Verksamheten i Brokelandsheia i Gjerstad drivs vidare och stärks. Övertagandet kommer att ha en stor positiv betydelse både för oss och våra kunder.” säger Odd Harald Kile/Odd Øygarden

SINUS infra och Vegbilder är innovativa produkter som i dag används av många Norska kommuner som har behov av registrering och inrapportering av data till den norska så kallade Nationella Vägdatabasen (NVDB) hos Statens Vegvesen. Framåt ser vi att andra kundsegment (t.ex. järnväg) både i Norge och andra länder kan dra nytta av produkterna. Produkterna är utvecklade med modern teknologi, är till 100% webbaserade och kan användas i plattformar som iOS, Android och Windows.

Vegbilder

Vegbilder är en produkt som låter dig samla in infrastrukturrelaterade data på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt. Vägnätet fotograferas av ett kameratorn som monteras på ett fordon. Kameratornet har 6 kameror, som tar bilder var femte meter och är styrt av ett noggrant GPS system.

Efter genomförd fotografering, bearbetas alla bilder på en dedikerad server, och slutprodukten blir georefererade 360° panoramabilder som kan användas i SINUS infra för registrering och leverans av data, exempelvis till norska NVDB.

SINUS infra for PC

Detta är en produkt som levereras tillsammans med Vegbilder och används för registrering av infrastrukturrelaterade data på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt. Identifiering och inrapportering av data görs normalt på kontoret, och är fullständigt baserat på analys av de insamlade bilderna.

Produkten har följande funktionallitet:

 • Visning av vägbilder.
 • Visning av inlästa objekt i en karta.
 • Funktionalitet för att hämta vägbilder av objekt.
 • Registrera, redigera och ta bort objekt, med direkt lagring i t.ex. norska NVDB.
 • Registreringsmodul där man går igenom vägbilder för att registrera objekt.
 • Modul för att skicka meddelanden om utförda arbetsuppgifter.
 • Visning och hantering av ärenden och arbetsuppgifter som tilldelats användaren.
 • Registrering av dokumentationsobjekt med inrapportering av bilder eller filer till t.ex. norska NVDB.
 • Ta mått (längd och areal) och beräkna position baserat på bilderna.
 • Filtreringsfunktioner för objekt.

 

SINUS infra fältverktyg

Detta system används ute i fält och är anpassat till läsplattor och mobiltelefoner. Man kan också använda en vanlig PC. Systemet är till för alla som har behov av att se, ändra eller registrera nya objekt.

Produkten har följande funktionalitet:

 • Automatisk visning i kartan av aktuell position.
 • Välj sökradie för objekt.
 • Sök fram näraliggande objekt.
 • Kan visa alla objekt i kartan.
 • Registrera, redigera och ta bort objekt, med direkt lagring i t.ex. norska NVDB.
 • Enkel visning av vägbilder.
 • Filterfunktioner för objekt.
 • Modul för att skicka meddelanden om utförda arbetsuppgifter.
 • Visning och hantering av ärenden och arbetsuppgifter som tilldelats användaren

 

 

”Infrastruktur med anknytning till väg, järnväg och sjöfart är ett prioriterat affärsområde inom Triona. Vi erbjuder i dag t.ex. produkten TNE (Transport Network Engine) som är ett IT-system som gör att man kan lagra, ändra och hantera transportnätverk med tillhörande data. Lösningen har i dag ingen egen lösning for visualisering och underhåll av nätverk och data, men har öppna gränssnitt som gör att externa system kan användas till detta. Med SINUS.infra kan vi nu erbjuda en registreringsklient som kan integreras med TNE, och således befäster Triona sin position som en ledande nischleverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.”, säger Rune Wilhelm Dragsnes, daglig leder i Triona AS.