Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

25 juni 2018

Nu släpper vi TNE version 3.3. Den innehåller i huvudsak ny eller förbättrad funktionalitet som underlättar tillhandahållande av data från TNE, bland annat en ny modul som heter TNE Replication. Modulen gör det möjligt att skapa en uppdaterad (replikerad) kopia av en TNE databas. Kopian kan vara hela, en delmängd, en förenkling eller en förädling av data som ligger i TNE databasen. Ett möjligt användningsområde är t ex vid presentation av ett transportnät via en webbaserad karttjänst (WMS) eller ett datauttag som används för att skapa rapporter och statistik.

Vidare innehåller den nya versionen funktionalitet för något vi kallar kedjade jobb. Kedjade jobb innebär att användaren kan schemalägga operationer som utförs i sekvens beroende på önskade villkor. Ett exempel på användningsområde är en sekvens av förenklings- och förädlingsbearbetning av data som hämtats från en annan databas, som t.ex. den nationella vägdatabasen NVDB på Trafikverket. Via ett grafiskt gränssnitt kan användaren konfigurera och schemalägga kedjade jobb.

Det webbaserade programmerbara gränssnittet mot systemet har även utökats en hel del. Nytt är bland annat fler möjligheter att ställa frågor eller uppdatera transportnätet. Dessa tillägg underlättar för våra kunder och partners att skapa kundunika lösningar som integreras med TNE.

I denna version finns också ett utökat stöd för det öppna formatet OpenTNF,Slutligen finns i version 3.3 mer funktionalitet och ett utökat administratörsgränssnitt för import och export av data om transportnät. Import kan t ex användas för att bygga upp en ny TNE-miljö. Export kan t ex användas vid tillhandahållande av data till en datakonsument som befinner sig på en annan plats eller i ett annat nätverk.

Mer information

Läs mer om OpenTNF, TNE och några andra produkter som stödjer aktörer som förvaltar infrastruktur i form av farleder, järnvägar, vägar och anläggningar runt dessa;