Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

18 oktober 2021

I september släpptes TNE version 3.8 och vi har nu kompletterat vår molntjänst med redigeringsmodulen TNE Editor. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om projekt, organisationer och användare.

TNE produkten har nu en kraftfull och användarvänlig webbtjänst för generell redigering av transportnät och relaterad information (företeelser). TNE Editor har bl.a. stöd för uppdatering av svenska kommunala NVDB företeelser och automatisk incheckning av leveranser till svenska NVDB. Samarbetet med Sokigo, som inleddes våren 2020, har nu givit oss våra första gemensamma kunder. I juni beställde kommunerna i Mora, Nyköping, Täby och Varberg modulen TNE Editor. TNE Editor är godkänd av Trafikverket för uppdatering av svenska NVDB.

I TNE finns numera funktionalitet för att hantera flera organisationer och att knyta användare till organisationer med olika behörigheter. Stöd finns också för långa transaktioner och redigering av nät och företeelser inom ett avgränsat projekt i en separat projektdatabas.

Vi har vidare infört utökad funktionalitet i och uppgraderat vårt tjänstegränssnitt i flera avseenden. Möjligheterna till flexibel import av data har förbättrats vilket bl.a. ger möjlighet att knyta linjära objekt som till exempel en vägtrumma som punktföreteelser. Förbättringar i t.ex. segmenteringsmodulen och stödet för OpenTNF har också införts i den nya versionen.

En annan nyhet är att vi har integrerat TNE med SINUS och kan erbjuda datafångst med registrering av olika typer anläggningsobjekt från 360-bilder och laserskanning tillsammans med lagring och fortsatt hantering av objekten i TNE.

TNE produkten är en kraftfull, öppen och konfigurerbar plattform för alla kunder, oavsett om man väljer en egen och lokal installation eller att nyttja vår molntjänst. Integration med SINUS och vår nya redigeringsmodul TNE Editor ger nya och spännande möjligheter till en ökad användning av TNE hos kommuner och andra kunder.