Nyhetsarkiv

Setra med i Lasset

3 april 2017

Setra startar ett pilotprojekt för att utvärdera Lasset. Under perioden april-september ska de med hjälp av Lasset beställa alla transporter till fem utvalda länder.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med 8 sågverk och tre förädlingsenheter. De transporterar stora volymer trävaror till destinationer i Sverige och Europa. Lasset förväntas ge betydande besparingar av arbetstid inom processerna upphandla, beställa och följa upp transporter. Pilotprojektet syftar till att ge beslutsunderlag för att använda Lasset i alla Setras framtida transporter.