Nyhetsarkiv

Brinks Trä väljer Timberpro

6 maj 2019

Brinks Trä i Ulricehamn har valt TimberPro från Triona som sitt nästa affärssystem.

Brinks Trä, ett träföretag i Ulricehamn med fokus på hyvling, har valt TimberPro som sitt nästa affärssystem. När deras befintliga system nu står inför ett större generationsskifte så tog de tillfället i akt och skannade av marknaden efter, det för dem, bästa systemet på marknaden. Valet föll på TimberPro, ett modernt ERP system utvecklat av finländska PiiMega och som i Sverige levereras och supportas av Triona.

TimberPro kommer integreras med Brinks Träs produktionssystem och ekonomisystem. Vidare kommer truckarna att ha den nyutvecklade Truckklienten som körs på robusta surfplattor. Systemet har också stöd för PRI-handel och flertal andra system som används i verksamheten. Allt sammantaget gör det att Brinks Trä kommer få ett komplett systemstöd för de operativa processerna. Det förväntas ge betydande vinster i form av minskad administration, ökad kontroll samt bättre uppföljning.

Att valet föll på Triona beror också på Brinks Trä förtroende för Triona som företag. Oavsett hur bra ett system är så vill jag ha förtroende för de som ska leverera systemet till mig och det har jag när det gäller Triona, säger Björn Nilsson, VD för Brinks Trä.

TimberPro tillhandahålls av finska bolaget PiiMega, som Triona inledde ett samarbete med 2017. TimberPro används idag av ett 50-tal sågverk och andra träindustrier i Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland. Triona erbjuder den svenska träindustrin en svensk version av systemet inklusive införandestöd och support. Systemet är mycket innehållsrikt och har funktionalitet för bl.a. optimering och lönsamhetskalkylering baserat på kontinuerligt uppdaterade data från den egna verksamhetens produktions- sälj och leveransprocesser.