Nyhetsarkiv

Avtal med Stockholms stad

19 juni 2017

Miljöförvaltningen Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal. Vi är väldigt glada att återigen få förtroendet att arbeta tillsammans med Miljöförvaltningen, särskilt genom en upphandling med så högt ställda krav på expertkompetens inom bland annat GIS.

Avtalet innefattar ett omfattande arbete med GIS som genomgående tema där nyutveckling, anpassning, komplettering av befintliga datatjänster och dokumentation är några av delmomenten. Arbetet kommer att ske med agil arbetsmetodik och avtalet löper i drygt två år med option på förlängning.

Miljöförvaltningen har sedan tidigare tagit fram systemet Miljödata, en lagringsmiljö med tillhörande webbapplikation som i dag används internt inom miljöförvaltningen. Huvudsyftet med uppdraget är att anpassa Miljödatas webbportal och uppdraget ingår i ett större projekt. Projektet leds från Miljöförvaltningen men i projektorganisationen ingår även representanter från flera andra förvaltningar och bolag.

Via Miljödatas webbportal är kartbaserade, miljörelaterade data från såväl miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och länsstyrelsen lätt tillgängliga. Miljödatas lagringsmiljö finns även replikerad för extern åtkomst via öppna data som kart- och datatjänster. Utöver detta ska även en publik variant av miljödatas webbportal sättas upp och vara nåbar via stadens webbsida www.stockholm.se