Nyhetsarkiv

Ny Mobil lösning till Ragn-Sells

10 september 2018

Triona har utvecklat och förvaltat Ragn-Sells nuvarande Mobila Order applikation - MOA sedan 2012. Nu har vi fått förtroendet att påbörja ett generationsskifte av MOA och samtidigt utveckla ett bättre stöd för Ragn-Sells lejdåkerier.

Triona utvecklade Ragn-Sells nuvarande Mobila Orderapplikation MOA redan 2012 och har sedan i tätt samarbete med Ragn-Sells vidareutvecklat det till att idag vara ett väldigt pålitlig, uppskattat och omfattande systemstöd som används av ca 800 fordon/förare.

Den nya lösningen består av en app och en webbportal och utvecklingen kommer att utföras i flera steg för att till slut helt kunna ersätta dagens MOA. Inledningsvis kommer Ragn-Sells verksamhet kring serviceentreprenader och containerhantering få utökat stöd tack var den nya appen. Den plattformsoberoende lösningen gör det möjligt att använda olika hårdvaror med olika stor skärm beroende på typ av verksamhet. Tekniken som valts underlättar också distribution och underhåll av appen och gör det väldigt enkelt för nya användare att komma igång. Inte minst viktigt är det för Ragn-Sells alla lejdåkare. Lejdåkerierna kommer också kunna transsportplanera sina ordrar direkt i den nya portalen och genom att lejdåkarna får ett ökat systemstöd som är integrerat med Ragn-Sells säkrar man tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad orderinformation. Det kommer i sin tur också att öka kundnöjdheten.

Totalt sett kommer Ragn-Sells med detta få en framtidssäkrad lösning med utökat stöd för fler verksamheter och en förenklad systemadministration