Nyhetsarkiv

Ramavtal med Statnett

22 mars 2017

Triona har som underleverantör till UBConnect tecknat ett ramavtal med Statnett.

Avtalet omfattar expertkompetens inom GIS och har en varighet på 2 år med möjlighet tillförlängning 1 + 1 år.