Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

31 januari 2019

I december 2018 släpptes TNE version 3.4. Exempel på nyheter är att TNE har kompletterats med utökat stöd för hantering av transportnät i flera nivåer, fått utökade möjligheter för effektiva integrationer samt att segmenteringen har förbättrats.

I TNE finns nu ett utökat stöd för hantering av transportnät i flera nivåer av detaljeringmed en koppling mellan dessa detaljeringsnivåer. På en grov nivå kan en sträcka mellan två orter beskrivas som en länk och på en mer detaljerad nivå kan samma sträcka beskrivas med flera länkar (delsträckor). I TNE finns nu konfigurerbar funktionalitet för att hantera generalisering/mappning av olika slags företeelser mellan detaljeringsnivåer. Först ut att använda denna funktionalitet är Statens vegvesen i Norge.

Möjligheterna för effektiva integrationer har utökats avsevärt genom ett s.k. Warehouse. Resultat från analyser och bearbetningar med TNE kan nu enklare lagras i en generell databas för vidare användning och bearbetning. Denna möjlighet kommer att nyttjas av SDCs tjänst för det krönta vägvalet se.

Slutligen har segmenteringen förbättrats och hanterar numera samtidiga egenskaper som är knutna till vägbanan. Ett exempel är registrering en seriekrock i en punkt som består av en uppräkning av fordonstyperna bil, lastbil och buss. Denna nya funktionalitet kommer bland annat att avvändas av Trafikverket i deras vägdataanalyser.

Mer information

Läs mer om t.ex. OpenTNF, TNE och några andra produkter som stödjer aktörer som förvaltar infrastruktur i form av farleder, järnvägar, vägar och anläggningar runt dessa;

opentnf.org

TNE

SINUS Infra

TRA

TRE

SDC.se