Case

Triona och Skogscentralen skördar framgångar

Metsäkeskus (Skogscentralen) uppgift är att främja hållbart skogsbruk och skogsnäringen samt att ge skogsägare råd i skogs- och naturvård och användningen av skog. Skogscentralen samlar också in information om privatskogarna i Finland och övervakar att skogslagstiftningen efterföljs.

Triona har utvecklat en helt ny, modern och molnbaserad IT-lösning för finska Metsäkeskus till vilket virkesinköpare kan skicka sitt skördardata. Genom IT-lösningen kan aktuella uppgifter om skogstillgångar som produceras av Metsäkeskus förädlas. Lösningen är skalbar utifrån hur belastad tjänsten är i specifika situationer. Data tas emot i ett standardiserat format baserat på Finlands skogsinformationsstandard. Standarden, som Metsäkeskus ansvarar för, är delvis baserad på StanForD 2010.

”Anpassningen av de komplexa algoritmer som utvecklats för skörddataberäkningstjänsten till en fungerande informationstjänst var en stor framgång” Heikki Eronen, Application Manager hos Metsäkeskus 

Hantering av skördardata är en viktig del av Metsäkeskus verksamhet. Dels används det för att tillhandahålla korrekt information om de nationella skogstillgångar som hanteras av Metsäkeskus och dels används de i de finska skogsföretagens egna informationssystem. Dessa företag kan hämta uppgifter som insänts av skördare och därefter bearbetats av beräkningstjänsten för att använda för eget bruk.

Positionsdata, utförda arbetsordrar med mera skickas från skördarna till den molnbaserade tjänsten för vidare bearbetning i beräkningstjänsten. Beräkningstjänsten är komponentbaserad vilket innebär att beräkningsrutinerna kan modifieras och nya kan läggas till i framtiden. De nuvarande beräkningsalgoritmerna grundar sig på forskning (Automated Method for Delineating Harvested Stands Based on Harvester Location Data) som bedrivits hos Metsäteho vilket motsvarar svenska SkogForsk. Resultatet från beräkningarna lagras i ett datalager, vilket möjliggör att uppdatering av uppgifterna om skogstillgångarna i Metsäkeskus informationssystem kan ske. Målet är att kunna bearbeta skördardata så effektivt som möjligt, trots att stora mängder data tas emot samtidigt av beräkningstjänsten.

”Vi är mycket nöjda med kvalitén på IT-lösningen.” Tapani Hämäläinen, Director for Development at Metsäkeskus

Huvudsyftet med projektet var att på ett skalbart sätt tillgängliggöra denna funktionalitet och data för den finska skogsbranschen och därigenom effektivisera dess verksamhet. Genom detta kan man till exempel använda data som genereras från tjänsten för att underhålla den nationella
skogdatabasen. På så sätt deltar hela den finska skogsbranschen i uppdateringen av gemensamma data om skogen i Finland.

Metsäkeskus_02-500.jpg

Metsäkeskus har skapat sin egen agila utvecklingsmodell, SMK-SAFe, för applikations- och tjänsteutveckling, som är en version av SAFe®-ramverket. SMK-SAFe är skräddarsytt för Metsäkeskus. Tjänsten för skördedataberäkning utvecklades med stöd av denna modell i nära samarbete mellan Triona och Metsäkeskus och resultatet levererades enligt överenskommen tidplan.

 

Metsäkeskus

Kund: Metsäkeskus

Bransch: Skogsindustri

Land: Finland

Antal anställda: 575

Omsättning: 500MSEK/år

Problemställning: Metsäkeskus hade ett behov att utföra beräkningar på
insamlade skördardata för vidare användning av skogsindustrin och i den nationella skogsdatabasen.

Lösning: Triona tog fram en molnbaserad lösning för att skalbart utföra beräkningar på skördardata och tillgängliggöra detta för den finska skogsindustrin. Arbetet utfördes enligt SAFe-modellen.

Nyckelord: #Skogsindustri #Molnlösning #Agil utveckling #Datautbyte #SAFe #StanForD