Case

Foto: Lasse Arvidsson

Spira - Från frö till planta

Spira är ett egenutvecklat affärssystem helt byggt efter plantskolornas behov och önskemål. Systemet bidrar till en helhet och samsyn mellan de olika plantskolorna med bland annat gemensamt lager, orderhantering och produktionsplanering.

Stora Enso äger tre plantskolor i Mellansverige. Plantskolorna har funnits på samma plats i årtionden och bytt ägarstruktur flertalet gånger. Varje plantskola har länge fungerat som egna enheter med oberoende lager- och försäljningshantering. Dock fanns en vilja att närma sig varandra med effektivisering och utnyttjande av synergieffekter som mål. Även ett behov av att automatisera och effektivisera  arbetssätt drev frågan om ett nytt IT-stöd. Triona fick möjligheten att tillsammans med plantskolorna ta fram det nya systemet, Spira.

”Innan Spira hade en plantskola inte någon tydlig inblick i vad den andra gjorde” Malin Lindström Eriksson, Stora Enso

Innan Spira var verksamheten personberoende och känslig för förändringar såsom sjukdom eller utbyte av personal. Idag kan plantskolornas personal samarbeta genom Spira oberoende av geografisk placering. Spira bidrar också till att Stora Enso kan ligga i framkant i digitaliseringen, som i allt högre grad kräver snabbare respons och papperslös hantering av order, följesedel och faktura.

storaenso-2 (Large).jpg

Foto: Tomas Gunnarsson

Spira kompletteras av en webbaserad kundportal där plantskolornas kunder kan beställa och avropa sina plantor direkt. En beställning som läggs i kundportalen går direkt in i Spira, som då kan hanteras och bekräftas utan några mellanhänder. Därigenom minskar risken för fel och beställningar med ofullständig information. Portalen ökar servicenivån och ger en tydlig och säker kommunikation mellan kunden och plantskolan.

storaenso-3 (Large).jpg

Foto: Tomas Gunnarsson

Utvecklingen och förvaltningen av Spira bygger på ett nära samarbete mellan Triona och Stora Enso med ett agilt arbetssätt i grunden. Under åren har Triona haft flera olika medarbetare involverade i arbetet med Spira, och på så sätt byggt upp en stor kunskap som Stora Enso känner en stor tilltro till. Stora Enso är trygga med att resultatet blir det som ger mest nytta för verksamheten.

”Triona är väldigt lyhörda med vad vi vill ha. Alla idéer är välkomna och tillsammans hittar vi en lösning!” Malin Lindström Eriksson, Stora Enso

Arbetet med att utveckla Spira genom att inkludera alltmer av verksamheten i systemstödet fortsätter. En viktig faktor har varit att Spira ända från första releasen 2017 varit fullt användbart utan ett enda allvarligare driftstopp. Tillsammans lyfter Stora Enso och Triona plantskoleverksamheten framåt mot ökad nytta och måluppfyllnad genom Spira!

 

SE_Color_Small_RGB.png

Kund: Stora Enso

Bransch: Skogsindustri

Problemställning: Det fanns ett behov på plantskolorna av automatisering och effektivisering av verksamhetsstödet för vägen från frö till färdig planta i skogen. De tre geografiskt skilda plantskolorna behövde också ett verktyg för att främja samarbete och synergieffekter mellan anläggningarna.

Lösning: Ett modernt egenutvecklat affärssystem byggt efter plantskolornas unika behov som sträcker sig från planeringsarbetet innan sådd ända ut till fakturering av levererade plantor.

Nyckelord: #Skogsindustri #Plantskola #Samarbete #Affärsstöd #Digitalisering