Case

Triona hjälper Norska Skog-Data att effektivisera landets skogstransporter

Skog-Data, som enklast kan beskrivas som Norges motsvarighet till svenska SDC, har till uppgift att genom IT-lösningar bidra till ökad konkurrenskraft för sina kunder inom skogs- och transportnäringen i landet. Med Trionas hjälp har deras system som stödjer transporter vidareutvecklats, vilket bland annat har lett till ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och kortare ledtider för uppdatering av data avseende kart- och vägrelaterad information.

Skog-Data, som ägs av de stora skogsbolagen i landet, har utvecklat ett ruttsystem som hjälper åkare och skogsbolag att transportera rätt virke till rätt plats. Trionas uppdrag gick ut på att integrera det befintliga systemet med Trionas system för ruttberäkning och ändra lösningen för tillhandahållande av kartor.

”Genom att sammankoppla det bästa av två system har vi nu skapat ett transparent och kvalitativt system som fungerar för alla parter”, Mats Bayard, Triona

Utifrån en angiven startpunkt och en angiven slutpunkt beräknar den nya avståndstjänsten bästa väg baserat på pristabeller utifrån hur tung bil man kan köra en viss rutt med. Möjlighet finns att göra beräkningar även för vald fordonstyp (vikt, höjd, längd). Med bästa väg menas den bästa vägen som vald fordonstyp kan och får framföras på. Vägvalsberäkningen optimerar vägvalen mot större vägar för att undvika genvägar genom städer och avståndet som ruttberäkningen ger, ligger till grund för de ersättningar som utbetalas till utförande transportorganisationer.

”Uppdraget har lett till ett väldigt bra resultat. Vi har känt oss trygga i vårt samarbete med Triona, mycket eftersom de har en djup kunskap om vägdata, Norges nationella vägdatabas samt Geografiska informationssystem (GIS)” Terje, Skog-Data

Triona som helhetspartner

Utöver ett förbättrat ruttberäkningssystem hanterar och producerar Triona de data som ligger till grund för ruttberäkningen. Triona har med hjälp av Trionas Avståndstjänst bidragit till att skapa ett stabilt, molnbaserat system som har resulterat i ökad transparens och effektivitet för Norges transporter inom skogsindustrin. Det finns även stöd för att uppdatera data inkrementellt, vilket betyder att man kontinuerligt kan uppdatera underlaget för ruttberäkningen med ny data, istället för att uppdatera data vid ett tillfälle då och då. Detta leder till att kunderna alltid kan lita på att beräkningarna sker baserat på den situation som råder i det Svenska och Norska vägnätet.

Slutligen tillhandahåller Triona även tredjepartslicenser och drift av kartservern vilket är de sista pusselbitarna för att skapa en helhetslösning för kunden.

 

SkogData-2.png

Kund: Skog-Data

Produkt: Triona Avståndstjänst

Lösning: Effektivt tillhandahållande av kartor och ett molnbaserat ruttberäkningssystem som tar hänsyn till komplexa data som fordonets längd, vikt och höjd, och Norges och Sveriges föränderliga vägnät.

Nyckelord: #GIS, #Molntjänst, #Ruttoptimering