Case

Ett väldigt lyckat samarbete

Terranor A/S är ett av Danmarks ledande företag inom drift och underhåll av vägar. Med drygt 250 anställda och ett starkt nätverk av under-leverantörer hanterar de drift och underhåll av ungefär 400 mil statliga vägar och ett stort antal kommunala vägsträckor.

Färre system och leverantörer

Mutares SE & CO KGaA (ägaren av Terranor-gruppen) köpte i maj 2020 NCC Road Services A/S, som nu verkar under namnet Terranor A/S i Danmark. Verksamheten stod inför en stor utmaning; att klippa banden med den tidigare ägaren NCC och ersätta hela IT-miljön inom 12 månader. Situationen försvårades av att de hade ett stort antal system från många olika leverantörer. De ville minimera antalet system och leverantörer samt flytta till en modern och säker miljö.

Triona är en leverantör med bred kunskap och erfarenhet inom asfaltbranschen med över 30 års systemutveckling för infrastrukturbolag. När Triona presenterade sin produkt C7 Projects såg Terranor en möjlighet att minska antalet system från fler än 25 till 4. Terranor valde Trionas erbjudande, den bästa lösningen på marknaden.

”Vi gick från mer än 25 till 4 system inom sju månader. Vi lyckades även förbättra vår data och dess kvalitet. Det här har påtagligt förbättrat vår produktivitet och kontroll, och det har minskat vår kostnad för IT-administration.” Ivan Pedersen, CEO Terranor A/S

Effektivisera verksamheten, få bättre data och bättre kontroll

C7 Projects är byggt för att enkelt integrera projektinformation med andra system som används. Med C7 Projects och integrationerna till Terranors affärssystem, HR- och lönesystem har Terranor A/S ökat sin effektivitet och fått bättre kontroll över uppgifter som ska utföras, utfört arbete och fakturering. De har också minskat sina IT-underhålls-kostnader avsevärt.

C7 Projects – full kontroll

Terranor använder C7 Projects för att ha full kontroll på sina projekt, från kalkylering och det första anbudet till planering av arbetsorder, registrering av utfört arbete, hantering av ändringar & tillägg, fakturering samt uppföljning. C7 Projects förser personalen med relevant information. Det används av de som arbetar ute på fältet, kalkylingenjörer, projektledare, controllers och ledningen. Fler än 250 medarbetare på Terranor använder redan C7 Projects.

”Det goda samarbetet med Triona under implementeringen har fortsatt efter att vi gick live i början av maj, i form av hjälp med mindre justeringar och nya mindre förfrågningar från vår produktion. Hjälpen och stödet från Triona har varit mycket tillfredsställande och C7 Projects lever upp till våra förväntningar.” Ivan Pedersen, CEO Terranor A/S

Implementationsprojekt

Triona tillhandahöll huvudprojektledaren för implementationen av C7 Projects och de nya affärs-, HR- och lönesystemen. Det var en begäran från Terranor för att säkerställa en enda kontaktpunkt med ansvar för hela projektet. Triona samordnade arbetet med övriga leverantörer och Terranor.

Projektet var omfattande och pågick under sju månader. Förutom de nya systemen sattes en ny servermiljö upp och data migrerades för att säkerställa en sömlös övergång. Det gick otroligt bra och alla system inblandade; C7 Projects, affärs-, HR- och lönesystemet gick live på nya servrar enligt tidtabell och inom budget. Det var möjligt tack vare god planering, utmärkt samarbete, duktig personal hos leverantörerna och Terranor samt en engagerad styrgrupp.

”Samarbetet med Triona för att implementera C7 gick utmärkt – projektet skräddarsyddes efter våra behov och pragmatiska lösningar hittades där de behövdes. Kommunikationen och samarbetet var alltid tydligt, transparent och professionellt och vi höll oss inom överenskommen tidplan och budget. Sammantaget var det ett mycket framgångsrikt projekt för oss och vi kan varmt rekommendera Triona som partner!” Moritz Bayerdörffer, Associate Director Operations / IT at Mutares SE & Co. KGaA (ultimate owner of the Terranor Group)

terranor_logo_transparent.png

Kund: Terranor A/S

Bransch: Entreprenör som arbetar med drift och underhåll av vägar

Problemställning: Verksamheten behövde en applikation som stödjer hela processen, från första anbudet till planering av arbetsorder, registrering av utfört arbete, hantering av ändringar och tillägg, fakturering och uppföljning. Det möjliggör en minskning av antalet system och leverantörer.

Lösning: Trionas produkt C7 Projects ersatte många system och integrerades med de nya affärs-, HR- och lönesystemen. C7 Projects gav även Terranor kontroll på sina projekt, från kalkylering och det första anbudet till sista fakturan.

Nyckelord: #datautbyte #projekt #projektkontroll #vägunderhåll #asfalt #infrastruktur, #c7projects #terranor