Våra Branscher

Entreprenörer & Konsulter

Vid byggande, drift och underhåll av anläggningar såsom kraft- och teleanläggningar, järnvägar och vägar är en av trenderna att entreprenörer tar ett allt större ansvar för anläggningen under dess livscykel.

Detta driver utvecklingen inom området framåt och därigenom blir former för samverkan mellan beställare och utförare allt viktigare. Delning av data mellan olika aktörer hamnar därmed i fokus, ett exempel som möjliggör detta är BIM (Building Information Model).

Erfarenhet och kompetens

Triona har under lång tid utvecklat system för de av våra kunder som är direkt verksamma som entreprenörer eller konsulter. Flera av dessa arbetar i olika uppdrag inom byggande, drift och underhåll av anläggningar. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra sin verksamhet även i fält. De kan även vässa sin verksamhet genom strategisk och taktisk planering samt bättre uppföljning.

Inom drift och underhåll har vi erfarenhet av system som stödjer olika metoder för datafångst, allt från laserscanning till manuella inventeringar av bland annat vägytor, vägmarkeringar och beläggning. Datakoppling mot järnvägs- och vägnäten (bl.a. NVDB i Norge och Sverige) är en naturlig del av de uppdrag vi normalt sett utför, likaså hantering av olika former av historik.

Triona och Trimble har tillsammans utvecklat en lösning som möjliggör nyttjande av projekteringsdata i såväl andra system som faser i anläggningens livscykel. Lösningen bygger på INSPIRE tillsammans med en öppen standard från OGC vilket bidrar till att synliggöra nya möjligheter via BIM- och GIS-standardisering. Vi har genom detta skapat en plattform för nya och innovativa lösningar inom infrastrukturområdet.

Produkter

TRACS Flow är marknadens mest moderna system. Systemet stödjer processer som avtals-/uppdragshantering, planering och överföring av data till andra system kan användas av såväl beställare som utförare. Med hjälp av GPS-positioner kan såväl utföraren som slutkunden få kontinuerlig information om vart resurser och ett aktuellt uppdrag befinner sig eller har varit. Produkten har moderna gränssnitt för integration och omfattar även mobila lösningar för smartphones, plattor och fält-/fordonsdatorer.

Arbeidsvarsling-Loggbok är framtagen för alla som jobbar med trafikanvisningar och trafikdirigering vid vägarbeten. Med Arbeidsvarsling-Loggbok slipper de nu den pappersbaserade loggboken där man tidigare manuellt registrerade platser och tider. Nu kan allt enkelt registreras direkt via mobilen eller en surfplatta med automatisk positions- och tidangivelse. Med den elektroniska loggboken ges tillgång till uppdaterad information både på kontoret och ute på vägen. 

Transport Network Engine (TNE) möjliggör att på ett effektivt, öppet och standardiserat sätt utbyta information om infrastrukturanläggningar samt väg- och järnvägsnät. TNE erbjuder en intelligent integration mellan projekteringsverktyg som till exempel NovapointDCM. Detta gör att det vid projektering- och byggande blir enklare att hämta och läsa in information om aktuellt tillstånd för trafiknät, väg- och järnvägsanläggningar. Det blir också enklare att ta emot och använda BIM-data vid drift- och underhåll av väg- och järnvägar.

Vi erbjuder även apparna Vegviseren, Vegfoto och VegInfo. Dessa mobila applikationer är till för alla som jobbar ute på vägarna. Apparna ger dig fortlöpande information om vägen och ger dig möjlighet att ta bilder som därefter kompletteras med diverse relaterad geografisk information.

Exempel på kunder inom denna bransch

ABT, BDX, Lemminkainen, Mesta, NCC, PEAB, Trafikkdirigering och Veidekke.

Jens hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området entreprenörer & konsulter, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email