Våra Branscher

Skogsindustri

Inom skogsindustrin strävar man efter att få allt bättre kontroll på flödet av råvaran från skog till industri med syftet att få rätt råvara till rätt industri i rätt tid. Produktion och affärer måste samspela och det kräver korrekt och aktuell information i alla led.

Svensk skogsnäring befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Man strävar efter att få allt bättre kontroll på flödet av råvaran från skog till industri. För sågverkens del måste produktion och affärer samspela och det kräver korrekt och aktuell information i alla led.

Triona har erfarenhet av lösningar för såväl skoglig planering som virkesflödesprocessen med köpstöd, produktionsplanering, operativt stöd för avverkning och transportplanering, både för rundvirke och bioenergi. Vi erbjuder också lösningar för elektronisk handel, som underlättar det digitala flödet av information mellan kund och leverantör.

Några av våra kunder inom denna bransch är Bergvik, Ingarps Trä, Norrskog Wood Products, SCA, SDC, Skogdata och Sveaskog

Katarina hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området skogsindustri, fråga Katarina.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Skicka Email