Våra Branscher

Skogsindustri

Triona har mångårig erfarenhet av skogliga datasystem. Hos oss träffar du medarbetare, som utöver ett gediget tekniskt kunnande, också har stor branschkännedom.

Svensk skogsnäring befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Man strävar efter att få allt bättre kontroll på flödet av råvaran från skog till industri. För sågverkens del måste produktion och affärer samspela och det kräver korrekt och aktuell information i alla led.

System

Triona har sedan många år tillbaka levererat system till svenska skogsföretag och sågverk. För oss är utmaningen att skapa effektiva system som är väl integrerade i våra kunders verksamhetsprocesser.

Erfarenheter

Triona har erfarenhet av lösningar för såväl skoglig planering som virkesflödesprocessen med köpstöd, produktionsplanering, operativt stöd för avverkning och transportplanering, både för rundvirke och bioenergi. Vi erbjuder också så kallade lösningar för elektronisk handel, som underlättar det digitala flödet av information mellan kund och leverantör.

Trionas system Klar är ett komplett affärssystem för sågverk och annan förädlingsindustri. Systemet stöder både produktions- och affärsprocessen och ger stora möjligheter till styrning och uppföljning av verksamheten.

För vägförvaltningar har vi tagit fram ett system baserat på data från NVDB (Nationell Vägdatabas)

Katarina hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området skogsindustri, fråga Katarina.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Skicka Email