Case

Case

Triona hjälper Norska Skog-Data att effektivisera landets skogstransporter

Skog-Data, som enklast kan beskrivas som Norges motsvarighet till svenska SDC, har till uppgift att genom IT-lösningar bidra till ökad konkurrenskraft för sina kunder inom skogs- och transportnäringen i landet. Med Trionas hjälp har deras system som stödjer transporter vidareutvecklats, vilket bland annat har lett till ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och kortare ledtider för uppdatering av data avseende kart- och vägrelaterad information.


Spira - Från frö till planta

Bergvik Skog Plantor AB var i behov av ett modernt IT-stöd för sin plantverksamhet. Triona fick förtroendet att ta fram ett helt nytt affärssystem - Spira.


Från papper till skärm i förarhytten

Aktuellt underlag till chaufförerna ger smidigare arbetsgång för Örnfrakt. Med ett specialanpassat IT-hjälpmedel kan åkeriet bli ännu bättre på skogstransporter.


Ingarps samlar affärerna i Klar

Med ett verksamhetsanpassat affärssystem tar Ingarps Trävaror nästa steg i att stärka sin position som ett flexibelt sågverk med hög kundanpassning. Med Trionas affärssystem Klar får Ingarps nya möjligheter att samarbeta med sina kunder.


SCA Skog styr effektivare med vägförvaltningssystem från Triona

Med ett nytt vägförvaltningssystem från Triona får SCA Skog bättre förutsättningar att effektivt hantera sitt omfattande skogsvägnät.


Ett intelligentare vägval för skogsindustrin

Krönt Vägval är svaret på den svenska skogsindustrins önskemål om ett gemensamt och pålitligt system för beräkning och redovisning av avstånd för timmertransporter. Triona har utvecklat viktiga delar av systemet.


Skyddade skogar samlas på webben

När Sveriges största skogs-ägare bestämde sig för att gemensamt presentera sina skyddade skogar, blev det Triona som fick uppdraget att utveckla webbplatsen.


TRACS gör Timmerkörarna effektivare

Timmerkörarna i Norrland AB är i full färd med att implementera Trionas transportledningssystem TRACS. Bättre kontroll på transportflöden och aktuell information till åkarna ska göra företaget effektivare och mer konkurrenskraftigt.


Triona förvaltar system som hjälper Sveaskog

Sveriges största skogsägare måste hålla reda på stora mängder information om sina skogsfastigheter. Uppdraget att förvalta det geografiska verksamhetssystem som håller reda på innehavet gick vid årsskiftet till Triona.


Artikelarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra artiklar.