• Med spring
  i benen mot
  gemensamma mål Tillsammans skapar vi effektiva lösningar
 • Allt är
  enklare med
  en trygg partner Sedan starten har pålitlighet
  varit ett av våra viktigaste ledord
 • Dina rutter är värda den bästa vägen Vi hjälper dig att hitta den
 • I position att förändra världen Triona har en unik kunskap inom geografiskt relaterade informationlösningar

Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri med spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Vi är etablerade i Norge och Sverige, omsätter cirka 140 MSEK och har ca 130 medarbetare. Exempel på kunder är ABB, NCC, MaserFrakt, NWP, Ramböll, SDC, SCA, Sveaskog, Statens vegvesen i Norge, Trafikverket och Örnfrakt.

» Läs mer om Triona

More information about Triona...

More Content

Transportinfrastruktur

Triona har erfarenheter från olika verksamheter av grundläggande data för väg- och järnvägsnät, hantering av beläggningar, drift och underhåll, trafikinformation och ITS.

Transporter

Triona har under lång tid utvecklat system som stöder kunderna i detta arbete. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra fordon och produkter.

Skogsindustri

Triona har erfarenhet av lösningar för skoglig planering, produktionsplanering, virkesflödesprocessen, operativt stöd för avverkning och transportplanering för rundvirke och bioenergi.

Industri

Inom Triona finns en djup kompetens och erfarenhet i att utifrån verksamhetens behov automatisera arbetsflöden så att effektiviteten kan öka genom IT-investeringar.