Våra Branscher

Kraft & Energi

Kraft-/energiindustrin är kontinuerligt i behov av innovation och dagens fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor driver branschen med avseende på utveckling av innovativa verksamhetsprocesser och tekniklösningar. 

Effektiva drift och underhållsprocesser är direkt avgörande för att minimera störningar i elnäteten och maximera det ekonomiska utbytet av anläggningstillgångar.

Triona har omfattande erfarenhet av kraft-/energirelaterade tekniklösningar inom områden som HVDC, realtidssystem, styr- och kontrollsystem och nättopologi, och vi har länge arbetat med verksamheter relaterade till drift- och underhåll och anläggningars livscykelhantering.

Några av våra kunder inom denna bransch är ABB, Statnet och Skellefteå Kraft.

 

Johan hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området kraft & energi, fråga Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email