Våra Branscher

Transportinfrastruktur

I vårt samhälle ställer vi allt högre krav på transporter och kommunikation. Vi förväntar oss att transporter av gods och människor sker miljömedvetet, säkert och kostnadseffektivt.

Trafiken måste flyta på obehindrat och utan störningar. Grunden för detta är en god transportinfrastruktur.

Erbjudande

Triona arbetar med hela sitt erbjudande inom detta kundsegment. Vi har erfarenheter från olika verksamheter av grundläggande data för: Väg- och järnvägsnät, hantering av beläggningar, drift och underhåll, trafikmätning, trafikinformation, trafikledning/-styrning och ITS.

Grunddata

Triona har haft en central roll i utvecklingen och förvaltningen av de nationella vägdatabaserna NVDB i både Sverige och Norge. Databaserna, en av samhällets grunddatabaser, innehåller allmänna data om och information som kan kopplas till vägen, såsom väghållare, slitlager och vägbredd. Data från NVDB används till bland annat GPS-navigering och samhällsanalyser.

System

För hanteringen av väg- och järnvägsdata har Triona utvecklat en plattform, TNE (Transport Network Engine). TNE gör det möjligt att lagra, ändra, analysera, förädla och presentera data och används idag av flera stora kunder.

Fredrik hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transportinfrastruktur, fråga då Fredrik.

Fredrik Nordfors +46 70 317 14 93
Skicka Email