Produkter & Tjänster

Produkter

Generella behov bör normalt sett inte lösas genom egenutvecklade IT-system. Därför erbjuder vi IT-produkter i form av applikationer och komponenter, som gör att du snabbare och till en lägre kostnad kan nå ett resultat.

Vi erbjuder dels produkter som är tillgängliga via våra partners eller från Open Source världen men även egna IT-produkter. En ledande filosofi i utvecklingen av det senare är att de skall kunna användas som de är men även kunna nyttjas som en grund för att utveckla just den funktionalitet du önskar. De skall självklart fungera ihop med lösningar från våra partners, samt stödja de standarder som finns tillgängliga.

Exempel på tredjepartsprodukter vi erbjuder är geografiska data och digitalt kartmaterial, som vi tillhandahåller via avtal med t.ex. Microsoft, Google, Lantmäteriet och Trafikverket.