Våra Branscher

Transporter

Transporter av gods och människor är en grundläggande del av samhället. Transportbranschens kanske största utmaning är att få en så effektiv och lönsam verksamhet som möjligt i samklang med kundernas logistikprocesser. IT används i stor utsträckning för att få effektivare, miljövänligare och säkrare transporter.

Triona har under lång tid utvecklat system som stöder kunderna i detta arbete. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra sina uppdrag. De kan även vässa sin verksamhet genom strategisk och taktisk planering och bättre uppföljning.

Erfarenhet och kompetens

Triona har erfarenhet och kompetens avseende avtals- och orderhantering, avståndsberäkningar, avvikelsehantering, fakturering/självfakturering, fältstöd/mobilitet, transportledning, ruttplanering, tracking och schemaläggning samt upphandlingar. Integration med andra system, exempelvis affärs-,våg- och underhållssystem, är ofta en naturlig del av våra uppdrag och vi har kunskap om system från bl.a. IBS, Microsoft, SAP och Visma. Vi kan dessutom förse er med det för ändamålet absolut bästa kartmaterialet och kompletterande lösningar med hjälp av samarbetspartners som HaCon, ESRI, Google, Lantmäteriet, Fleetech och DPS.

Produkter

Trionas system TRACS Flow är marknadens mest framtidssäkra system. Systemet stödjer processer som avtals-/uppdragshantering, planering och överföring av data till andra system. Parallellt med TRACS Flow erbjuds även systemet TRACS Rundvirke som stödjer transportverksamhet inom rundvirkeshantering för såväl beställare som utförare. Produkterna har moderna gränssnitt för integration och omfattar även mobila lösningar för smartphones, plattor och fält-/fordonsdatorer.

Triona Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform som möjliggör en mängd olika typer av avstånds- och restidsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil och tunga fordon. Lösningar baserade på Triona Routing används idag bland annat som en integrerad del av publika portaler för reseplanering i flera länder i Europa, samt av kommuner och myndigheter som arbetar med att förbättra trafikflöden och minska miljöbelastningen. TRE används dessutom av industriella aktörer med syftet att optimera varuflöden, t.ex. inom skogsindustrin. Beräkningar i Trionas Avståndstjänst utförs också med Trionas egen ruttberäkningsmotor. Trionas Avståndstjänst används av flera aktörer både avseende Transporter av gods och inom kollektivtrafik.

Thomas hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transporter, fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email