Produkter & Tjänster

Molntjänster

Användningen av applikationer och kartdata över Internet växer allt snabbare. Vi har redan nu kunder som vi tillför värden till med hjälp av denna teknologi. Är du inte en av dem kanske det är dags att träffas för att se hur vi kan hjälpa dig?

Idag erbjuder vi följande tjänster:

  • Triona Avståndstjänst
    Med Trionas Avståndstjänst får du reda på avstånd och restid för ett fordon enligt dina preferenser (höjd, bredd, vikt, längd) mellan två angivna adresser eller koordinater. Resultatet kan användas i egna applikationer. Du får också tillgång till detaljerade körinstruktioner samt geometri för de beräknade ruttalternativen som kan presenteras på kartor och i listor.
  • Lasset.se
    Lasset.se är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för dina beställningar.
  • Väg- och trafikdata "On demand"
    Du knyter dina verksamhetsdata till geografin samt stabila vägidentiteter. Du kan även få tillgång till kompletterande data från de Nationella vägdatabaserna i Sverige och Norge som till exempel vem som äger en viss väg, gällande hastighetsgräns, vägens bredd eller det normala trafikflödet vid en viss tidpunkt. Allt detta finns tillgängligt som en komponent, med eller utan karta, som du kan bygga in i dina applikationer eller använda som en tjänst direkt från ditt system.

Genom att köpa en IT-tjänst av Triona behöver du inte tänka på frågor som licensvillkor för tredjepartsprodukter eller drift. Vi hanterar detta åt dig och du kan då ha fokus på användningen. Då uppstår nyttan snabbare!

Jens hjälper dig

För mer information om vårt arbete kring molntjänster, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email