Våra Branscher

Industri

Det gäller att göra rätt saker då verksamheten ska automatiseras med IT. Det finns många exempel där investeringar i IT-system inte lyckats därför att det har gått för fort fram med ny IT-teknik.

Inom Triona finns en djup kompetens och erfarenhet i att utifrån verksamhetens behov automatisera arbetsflöden så att effektiviteten kan öka genom IT-investeringar.

System

I många av systemen ingår ärendehantering. HiDraw är ett verktyg som HVDC-enheten på ABB Utilities i Ludvika använder. Verktyget påverkar en stor del av arbetsprocessen och används i utvecklingsarbetet och dokumentationen av kontrollsystemen för HVDC-tekniken.

I dagsläget ansvarar konsulter från Triona för arkitektur, analys/design och systemutveckling. Utvecklingen görs helt och hållet med objektorienterade metoder.

Johan hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området industri, fråga Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email