Produkter & Tjänster

Tracs Rundvirke

TRACS Rundvirke ger de som arbetar med rundvirkestransporter ett bra planerings- och uppföljningsunderlag. Man utgår från transportuppdrag i form av virkesorder.

Lagervolymer uppdateras sedan kontinuerligt i alla steg i leveranskedjan. Skogslager, väglager, avlämnat och inmätt vid industri.

Alla virkesordrar och volymer visas tydligt på karta och kan summeras på olika sätt i tabeller. Säljarens utlovade leveransvolymer till köparens olika industrier kan enkelt följas upp i den inbyggda kvothanteringen.

Systemet kan användas av olika aktörer avseende transporter:

  • Transportledare som planerar och fördelar uppdrag
  • Chaufförer som utför och kvitterar
  • Säljare som beställer
  • Köpare som övervakar inleveranser

Mer information

För mer information om vår produkt TRACS Rundvirke, fråga Fredrik.

Fredrik Bratteberg +46 70 754 31 55
Skicka Email