Om Triona

Hållbarhet

Trionas roll i samhället är att skapa effektiva, miljövänliga och säkra flöden av data, gods och människor.

Vi är övertygade om att ansvar och medvetenhet om miljöfrågor går att kombinera med en framgångsrik verksamhet. För oss är hänsyn till miljön och vår omvärld en självklarhet och en viktig del av vår företagskultur.

Vårt engagemang är delat i två större huvudområden:

  • Våra produkter och tjänster
  • Vår verksamhets påverkan på miljön

När det gäller våra produkter och tjänster, strävar vi efter att erbjuda våra kunder lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla framtidens klimatsmarta lösningar inom transporter och logistik och därmed ta en aktiv del i skapandet av ett hållbart samhälle.

Miljöpåverkan

I vår verksamhet strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi bland annat genom att prioritera kollektivtrafik vid alla tjänsteresor och exempelvis är Arlanda Express en prioriterad leverantör. När det passar använder vi telefon, videokonferens och webbmöten i stället för att resa. Vi strävar efter att minska energiförbrukningen på våra kontor och ser över våra inköp men också våra beteenden. Vi köper in KRAV- och/eller Rättvisemärkta produkter om dessa finns som ett alternativ. Vi vill också ta ansvar för vad vi lämnar efter oss försöker därför hitta nya användare för saker som vi är klara med och källsorterar alltid vårt avfall.

Styrande dokument

Vår miljöpolicy anger riktlinjer för vårt miljöarbete och miljöfrågorna finns med i vårt ledningssystem som möter ISO 9001:2008 och ISO 14001. Mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem delger vi kunder och andra intressenter vid behov.

Anders hjälper dig

För mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem, fråga då Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email