Om Triona

Företagskultur

I Triona är människan i centrum. Vi prioriterar våra kunder, de uppdrag vi utför och våra medarbetare. Vår strävan är att skapa långsiktiga, ömsesidiga värden och åtaganden.

Vi skall vara kända som ett företag som är bra på att samarbeta och som har medarbetare som arbetar på ett engagerat och öppet sätt utifrån en helhetssyn.

Vi lever upp till vår affärsidé

“ ...att skapa effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål “

genom att arbeta nära våra kunder så att vi förstår vad deras behov är. Utgångspunkten i våra uppdrag ska finnas i våra kunders målsättning.

Medarbetare

Det är medarbetarna som skapar Trionas kultur och därför anser vi att det är viktigt att alla medarbetare har kul på jobbet samt har ett balanserat och gott liv. Utbildning och kompetensutveckling är andra frågor som vi prioriterar högt. Varje medarbetare erbjuds en individuell utvecklingsplan som omfattar kurser, certifieringar etc. och vi arrangerar löpande kompetensutvecklingsaktiviteter som t.ex. interna kompetensluncher och ”compcamps”, en typ av ”träningsläger”.

Samarbete

Företagskulturen genomsyrar även Trionas interna styrning; vi vill åstadkomma samverkan. Vi har en modell som uppmuntrar till samarbete inom företaget. För att undvika suboptimeringar och intern konkurrens tillämpar vi inte t.ex. internfakturering. Vi erbjuder en lönemodell som omfattar en fast lön med möjligheten att individuellt välja att ta ut ett högre löneuttag istället för pensionssparande samt konkurrenskraftiga förmåner. Vi är övertygade om att modellen leder till ett ökat värde för våra kunder samt en hög effektivitet och trivsel bland våra medarbetare.

Ständig förbättring

Vi strävar vidare efter att ständigt förbättra vår verksamhet. Exempel på detta är att vi kontinuerligt utvecklar arbetsstöd, processer etc. som vi använder i det dagliga arbetet. Ett annat exempel är vårt arbete med att hitta kostnadseffektiva lösningar, t.ex. avseende möten, resor och telefoni. En hög kostnadseffektivitet gör oss mindre sårbara och borgar för att vi långsiktigt kan vara en fortsatt stabil leverantör till våra kunder.