Om Triona

Ägarstruktur

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen).

Vid årsstämman 2017 hade Triona AB c:a 110 aktieägare.

De största ägarna i Triona AB var i maj 2017:

Ägare Röster/Kapital i %:
Triega AB 10,6 %
Bremner Invest AS 8,2 %
Klas Carlbaum 6,6 %
Anders Nilsson 6,4 %
Håkan Blomgren 5,7 %
Lars Wikström 5,4 %
Investment AB Spiltan 4,0 %