Om Triona

Finansiell info

Triona är ett företag med en stark finansiell position.

Vi anser oss ha en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv, en bedömning som stärks av att vi har högsta kreditvärdighet i Dun & Bradstreets krediteringssystem; ett AAA. Denna kreditvärdighet har vi haft sedan 2002.

Flerårsöversikt

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Omsättning (MSEK) 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4 137,0 116,7 88,8
Resultat (MSEK) 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1 14,9 13,2 9,5
Balansomslutning (MSEK) 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0 80,6 64,5 55,5
Antal årsanställda 117 118 121 131 129 118 105 87
Soliditet (%) 74,6 71 73 73 71 64 69 68
Vinst per aktie, SEK 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30 2,04 1,79 1,32


Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2016 till 9,1 MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.