Om Triona

Finansiell info

Triona är ett företag med en stark finansiell position.

Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.

Flerårsöversikt

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Omsättning (MSEK) 162,6 148,3 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4 137,0
Resultat (MSEK) 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1 14,9
Balansomslutning (MSEK) 88,5 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0 80,6
Antal årsanställda 128 123 117 118 121 131 129 118
Soliditet (%) 67 72 75 71 73 73 71 64
Vinst per aktie, SEK 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30 2,04

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2018 till 22,6 MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.