Om Oss

Styrelse

Trionakoncernens styrelse består av följande personer:

Lars Harrysson, styrelseordförande
Född: 1952
Aktier: 11 010
Ordinarie sysselsättning: Egen konsultverksamhet

Lennart L. Hane, ordinarie ledamot
Född: 1955
Aktier: 20 080 (genom bolag) 
Ordinarie sysselsättning: VD Fronos AB
Övriga uppdrag: Moment AB, Bonanza Education Aktiebolag, Contribute to Evolution IT Consulting AB, Fronos AB

Håkan Blomdahl, ordinarie ledamot
Född: 1968
Aktier: 608 067 (genom bolag)
Ordinarie sysselsättning: VD Triega AB
Övriga uppdrag: Mertiva AB, Arbona AB, Norvida AB, Katinla AB, TCECUR Sweden AB samt Merboma AB

Victoria Carlbaum, ordinarie ledamot
Född: 1960
Aktier: 234 532 (med fam. och bolag)
Ordinarie sysselsättning: VD i Anguria AB och KC Familjehemsvård AB
Övriga uppdrag: Hallberg och Carlbaum AB