Om Oss

Beslut extra bolagsstämma

Triona har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 18 november 2020, på Trionas kontor i Borlänge.

Enda beslutspunkten var punkt 6 på dagordningen, utdelning till aktieägarna. Stämman beslutade att aktieutdelning ska ske i enlighet med styrelsens förslag, dvs med 1,30 kr per aktie.

Avstämningsdag för utdelningen är 2020-11-20 och utdelningen utbetalas via Euroclear 2020-11-25.