Om Oss

Finansiell info

Triona är ett företag med en stark finansiell position.

Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.

Flerårsöversikt

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning (MSEK) 172,7 181,0 162,6 148,3 141,3 137,0 141,0 142,5
Resultat (MSEK) 6,5 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2
Balansomslutning (MSEK) 91,8 92,1 88,4 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7
Antal årsanställda 151 143 131 123 117 118 121 131
Soliditet (%) 60 67 67 72 75 71 73 73
Vinst per aktie, SEK 0,93 1,76 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2020 till 16,3 MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.