Jobba här

Anki Svärdby-Bergman

På Triona vill vi uppmärksamma alla kvinnor och framförallt de som jobbar inom teknik/IT. Av den anledningen har vi tagit fram en serie av porträtt som lyfter fram och visar några av de uppskattade kvinnliga medarbetare och förebilder som finns hos oss på Triona. I en tekniskt inriktad bransch med stor mansdominans jobbar vi kontinuerligt för att öka kvinnors närvaro på alla nivåer och positioner. Vi är glada över alla som valt att arbeta hos oss och jobbar ständigt med att få in fler kvinnor till Triona!

Denna gång har turen kommit till Anki Svärdby-Bergman, projektledare på Triona.

Anki Svärdby-Bergman

Sedan 2005 har Anki arbetat på Triona och idag är hon en senior konsult som arbetar inom många olika roller. Anki påbörjade sin karriär inom teknik- och IT-branschen med studier inom Lantmäteri. Det som främst lockade henne var kartor och geodetiska mätningar, sedan dess har hon i många år haft fokus på datakvalitet och verksamhetsutveckling. Data om transportinfrastruktur måste betraktas som en tillgång, tycker Anki. Det är dessutom viktigt att informationen har rätt kvalitet för sitt användningsområde, först då kan data utgöra motorn i digitalisering och bidra till att effektivisera olika verksamheter. Att betrakta data och information som en tillgång är fortfarande bitvis jungfrulig mark. Uppmärksamheten som skapats i branschen runt ”Big data” och ”Masterdata” har dock bidragit till att området uppmärksammas mer. Det är tillfredställande att vara med i utvecklingen. 

En av anledningarna till att Anki trivs på Triona, och har gjort så under lång tid, är alla trevliga och duktiga medarbetare.

Anki ser en skillnad i hur kvinnor blir behandlade inom branschen nu för tiden jämfört med när hon började. Idag är det fler kvinnor och de har dessutom mer inflytande, men det finns gott utrymme för många fler. Ankis råd till unga kvinnor som funderar på en karriär inom teknik- och IT-branschen är därför att ”Go for IT”, det finns många roliga uppdrag och stora möjligheter!