Case

Smarta kontroller av fordon

Statens Vegvesen i Norge har i sin kontrollstation i Åsane börjat använda ett smart, skalbart IT-system som automatiskt väljer ut fordon för kontroll. Lösningen är utvecklad av Triona i samarbete med Euroskilt.

Systemet effektiviserar kontrollverksamheten i fält genom att säkerställa att rätt fordon kontrolleras och minimerar dessutom onödiga kontroller av förare och transportörer som följer regelverken. Arbetet med kontroller förenklas därmed för Statens vegvesen. Tidigare behövde de delvis manuellt kalla in fordonen till kontroll genom att stå längs med vägen och välja ut vilka fordon som skulle kontrolleras.

ANPR-kamera och inkallning med digital skylt

Stationen i Åsane är placerad så att alla fordon i både norr- och södergående riktning passerar stationen. En ANPR (Automatic number-plate recognition)-kamera används för att avläsa fordonets registreringsnummer. Systemet avgör sedan automatiskt om fordonet behöver kontrolleras baserat på konfigurerbara regler. Om lösningen beslutar att ett fordon skall kallas in till kontroll, visas information riktad till det specifika fordonet via en digital skylt. Skylten visar en “stopp för kontroll”-symbol och vägleder därefter fordonet in till kontrollstationen. Systemet kan parallellt med detta också identifiera till exempel fordonstyp, vikt, höjd, längd, fart och värme i bromsar.

Kontroll i zoner

På överordnad nivå är en kontrollstation definierad som ett område med en eller flera zoner. I de olika zonerna placeras utrustning som digitala skyltar, sensorer och ANPR-kameror. En ANPR-kamera placeras i den första zonen (inzonen) och identifierar fordonets registreringsnummer. Därefter gör systemet anrop mot andra system med syfte att avgöra om fordonet skall kontrolleras. Detta sker innan fordonet ankommer till de digitala skyltarna. I varslingszonen identifierar en ANPR-kamera vilket fordon som kommer. Om fordonet skall kontrolleras, startas en digital skylt som med stöd av bilder ger föraren information och vägleder fordonet in i kontrollzonen.

statens_vegvesen_kontrollson-550.jpg

Enkelt att använda

I en webblösning definieras de regler som styr vilka fordon som skall kontrolleras. Det kan till exempel vara fordonsklass, tid sedan senaste kontroll samt om eventuella åtgärder inte har gjorts inom beslutade tidsramar. Det är möjligt att definera både inkluderande och exkluderande regler. Fordonet som kallas in till kontroll leds in till kontrollplatsen med hjälp av de digitala skyltarna längs vägen. Om fordonet avviker från en kontroll ges omedelbart information till fordonet och avvikelsen loggas därefter med bland annat bilder av fordonet.

Statens_vegvesen_projektledare-550.jpg

Modulbaserat system

Systemet är flexibelt och modulbaserat. Genom konfigurering är det möjligt att skapa och definiera nya kontrollområden med skyltstyrning. Lösningen har stöd för lägga till nya skyltar och sensorenheter inom ett område allteftersom området utvecklas. Varje kontrollområde kan delas upp i zoner och med hjälp av ANPR-kamera hanterar systemet data om det fordon som för ögonblicket befinner sig i en specifik zon. SMART kontrollstation finns i olika varianter. Basvarianten är den enklaste och har grundläggande stöd för start och stopp av kontroller. De övriga varianterana är "sensorbaserad kontroll" samt "selektiv kontroll" i det senare fallet inspekteras fordon baserat på specifika regler. Den variant som används i Åsane kontrollstation är "selektiv kontroll". Triona och Euroskilt kan också göra kundunika anpassningar av de olika varianterna.

kontrollstationer.JPG

Vegvesen_LOGO_farger_pos_RGB-200.png

Kund: Statens vegvesen

Bransch: Transportinfrastruktur

Problemställning: Statens vegvesen ville effektivisera verksamheten runt kontroller av tunga fordon.

Lösning: Triona tog i samarbete med Euroskilt fram ett skalbart IT-system som automatisk väljer ut rätt fordon till kontroller.

Nyckelord: #Transportinfrastruktur #Integration #Skyltstyrning #ITS