Case

Smarta tjänster från Triona förenklar transportköparnas vardag hos Setra Group

Setra Group är ett av landets största träindustriföretag. Med stora leveransvolymer ställs också stora krav på effektiva processer för upphandling, bokning och uppföljning av transporter. Med Trionas smarta tjänst C-Loadhar Setra Group kunnat förenkla transportköparnas vardag och samtidigt fått bättre möjligheter till kvalitetsutveckling.

Inom Setra-koncernen finns åtta sågverk och två förädlingsenheter, från Mälardalen till Kalix i norr. På Setras anläggningar förvandlas och förädlas skogsråvaran till klimatvänliga produkter för byggande och boende. Setra Group säljer även bioprodukter till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Produkterna transporteras från anläggningarna med lastbil och båt – såväl mellan Setras anläggningar som till kunder på en global marknad – och som ett av landets största träindustriföretag transporterar Setra Group stora volymer gods dagligen. Tidigare sköttes många av transportköparnas processer för upphandling, bokning och kvalitetsuppföljning manuellt, vilket skapade hög arbetsbelastning. För att förbättra sina interna processer valde där-för Setra Group att samarbeta med Triona och implementera C-Load, en smart tjänst som förenklar upphandling och beställning av transporter på väg, järnväg och sjö.

“Tack vare C-Load ser vi en tydlig tidsbesparing genom hela bokningsprocessen. Vi kan nu följa pågående leveranser på ett smidigt sätt samt få ut värdefull statistik gällande transportörernas volymsfördelning, destinationer och priser.” Maria Jansson, Logistikchef Setra

Färre manuella processer

Genom att förflytta transportbokningsflödet för utlandstrafiken på väg till C-Load digitala arena har Triona hjälpt Setra Group frigöra mycket tid hos transportköparna. Istället för att aktivt söka leverantörer med tillgänglig kapacitet skickas nu förfrågan ut till de transportörer som också använder C-Load, i tur och ordning efter de rankinglistor som skapats vid senaste upphandling. Idag genomförs en mycket stor andel av Setra Groups transportbokningar digitalt genom C-Load.

”Sedan vi började arbeta med C-Load har vi haft ett nära samarbete med Triona, deras support är alltid lättillgänglig och lösningsfokuserad. Vi upplever att Triona prioriterar ständig utveckling där våra idéer och förbättringsförslag tas tillvara på ett engagerat sätt.” Sandra Abrahamsson, Logistiker Setra

Övergången till C-Load har gett Setra Group en större leverantörsbas, gjort det enklare att jämföra anbud samt skapat ett bättre underlag för kvalitetsarbete tillsammans med transportörerna. I C-Load är den uppmätta kvaliteten fullt tillgänglig för båda parter, vilket skapar en samsyn kring levererad kvalitet och utgångspunkter för att gemensamt kunna öka kvaliteten över tid.

 

logo-setra.png

Kund: Setra Group

Produkt: C-Load

Lösning: En smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter på väg, järnväg och sjö.

Nyckelord: #Logistik, #Hållbara transporter, #Informationsutbyte