Om Triona

Aktieinformation

Triona är ansluten till Alternativa aktiemarknaden där Trionas aktie kan handlas.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 december 2016 till 5 577 080 aktier. Handel sker månadsvis vid datum som fastställs av Alternativa. Handelskalendern hittar du på Alternativas webbplats.

Utdelningspolicy

Minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Finansiell information via e-post

Om du som aktieägare vill få finansiell information via e-post kan du skicka ett meddelande till ir@triona.se med ditt namn och adress samt aktuellt aktieinnehav.

Externa länkar

Läs mer om handel med Trionas aktie