Case

Flexibelt för både kund och chaufför

Transdev är en av Sveriges största utförare av kollektivtrafik och en stor kund till Triona. Under 2022 kommer Transdev att ha över 1200 driftsatta fordon i Sverige med Trionas produkt FleetControl som kärna i IoT-plattformen FOL (Fordon OnLine).

FleetControl utgör spindeln i nätet

I en upphandling av Trafikförvaltningen Stockholm (SL) delegerades för första gången en stor del av IT-ansvaret ombord på fordonen till operatören av trafiken. Transdev vann upphandlingen och kör sedan i juni 2019 trafiken med ca 125 fordon. Trionas FleetControl utgör kärnan i den IoT plattform som finns i Transdevs fordon med en fordonsdator och en förarskärm. I den totala systemlösningen är FleetControl spindeln i nätet och levererar bland annat korrekta positionsdata 1 ggr/sekund, i princip utan avbrott.

Talradion är ett exempel på flexibilitet

Via FleetControl kan andra leverantörers system dra nytta av den funktionalitet och flexibilitet som Trionas lösning erbjuder. Transdevs chaufförer kan till exempel styra talradion från det förarskärmen. Detta är möjligt genom att Triona utvecklat en talradioapp för förarskärmen som skickar kommandon till talradion via fordonsdatorn. Övriga leverantörers hård- och mjukvaror kan också kommunicera med varandra via FleetControl samt få åtkomst till internet. Detta ger en kostnadseffektiv systemlösning och borgar för användandet av värdeskapande applikationer då data kan delas mellan olika aktörer.

Tredjepartsutveckling som bidrar

Förarskärmen är chaufförens verktyg och målbilden är att chauffören ska kunna nå all funktionalitet via den. Ett steg på vägen är FleetControls skärmmjukvara som tillåter att tredjepartsutvecklade appar kan användas, det gör att kunden inte är bunden till en enda leverantör. Detta har resulterat i att funktionalitet som Triona inte levererar ändå finns tillgängligt i förarskärmen. Exempelvis linjeguide, skyltstyrning och den tidigare nämnda talradion.

transdev_inart1.jpg

Implementationsramverk för andra aktörer

För att effektivisera administrationen vid införande av andra leverantörers appar har FleetControl ett implementationsramverk kallat Application and Integration Framework. Detta är ett ramverk och en uppsättning regler som bidrar till en effektiv och smärtfri implementation av en ny funktionalitet i förarskärmen.

FleetAnalyzer övervakar och förenklar administrationen

I FleetControl ingår också FleetAnalyzer, det är ett webbaserat system med responsiv design som fungerar i mobiltelefoner. Här finns funktionalitet för att övervaka hård- och mjukvara och där man kan se var fordonen befinner sig, hantera meddelanden och larm samt förenkla administrationen vid installation av ny hård- och mjukvara.

transdev-casefrontlogo.png

Kund: Transdev

Bransch: Kollektivtrafik

Problemställning: I ett fordon behövs fler olika system och inom kollektivtrafik kan det t.ex. vara system som hanterar alkolås, passagerarräknare, positionering, skyltstyrning och talradio. Olika system har krävt olika hårdvara och vidare har datautbytet med dessa system skett på flera olika sätt.

Lösning: FleetControl utgör kärnan i den IoT plattform som finns i fordonen med en fordonsdator och en förarskärm. Skärmmjukvaran tillåter att tredjepartsutvecklade appar kan användas. Övriga leverantörers hård- och mjukvaror kommunicerar med varandra via FleetControl samt får åtkomst till internet. Detta ger en kostnadseffektiv systemlösning.

Nyckelord: #ecodriving, #fleetmanagement, #IoT, #ITxPT, #telematik, #transportlösning