Om Triona

Historik

Grunden till Triona är Pythagoras AB, som startades i början av 1991. Därefter har företaget utvecklats genom rekrytering och företagsförvärv. Utvecklingen har hela tiden gjorts genom att ha fokus på nöjda kunder och god lönsamhet.

Genom fusionen med Daltek 2001 fördubblades antalet anställda, och nya kunder och kundsegment tillfördes företaget. 2003 etablerades Triona i Stockholm och där vi av egen kraft utvecklat ett kontor som nu har över ca 20 anställda. 2008 blev Triona huvudägare i Fleetech och under våren 2009 flyttade vi till gemensamma lokaler både i Stockholm och Falun, med syftet att nå de synergier vi såg mellan företagen. I januari 2005 signerade Berget Systemdesign AB och Triona AB ett samgående. Berget hade en inriktning mot skogliga IT-lösningar och affären gav en bas för att erbjuda lösningar inom logistik- och transportområdet, ett verksamhetsområde där vi då såg en stor utvecklingspotential.

Våra satsningar i det skogliga segmentet stärktes 2008 då vi även förvärvade Klar IT. Norge har sedan länge varit en viktig marknad för Triona och 2006 etablerade vi ett delägt dotterbolag i Oslo tillsammans med VegInformatikk AS. Under 2009 förvärvade Triona VegInformatikk och har efter det ca 30% av omsättningen i Norge. Detta gav oss en bra grund att utvecklas vidare i Norden.

I början av 2011 förstärktes logistik- och transportområdet ytterligare genom att Triona övertog IBS transportverksamhet samt produkten CockPit. I slutet av 2011 förvärvades NTier Solutions AB.

I maj 2017 etablerade Triona verksamhet i Finland genom att Triona OY skapades. Med syftet att förenkla arbetet med etableringen är CivilPoint OY (tidigare Vianova Systems Finland Oy) minoritetsägare. CivilPoint är Trimbles auktoriserade återförsäljare i Finland av Novapoint och erbjuder även verksamhetsinriktad kompetens inom infrastrukturområdet.

Vidare så övertog Triona, under juni samma år, utvecklings-, och testavdelningen från LiveArena. Detta gör bland annat att Triona stärker sitt erbjudande inom molnplattformen Azure.

Viktiga händelser i företaget

 • 1991 - Pythagoras bildas
 • 1998 - Triona AB bildas
 • 1998 - Veginformatikk AS bildas
 • 2001 - Samgår med Daltek Systems
 • 2003 - Etablering i Stockholm
 • 2005 - Samgår med Berget Systemdesign
 • 2006 - Etablering av dotterbolag i Oslo
 • 2008 - Samgår med Klar IT
 • 2008 - Blir huvudägare i Fleetech AB
 • 2009 - Samgår med VegInformatikk AS
 • 2011 - Övertar IBS transportverksamhet samt förvärvar NTier Solutions AB
 • 2017 - Etablering av dotterbolag i Helsingfors samt övertagande av utvecklingsavdelningen från LiveArena
 • 2018 - Triona förvärvar Safe Control Infra AS